Έλαβα επιστολή που με ενημερώνει ότι το σήμα μου θα λήξει. Τι πρέπει να κάνω;

Η εγγραφή ενός εμπορικού σήματος στην Κύπρο, με βάση την νέα νομοθεσία, ισχύει για 10 χρόνια από την ημερομηνία της αίτησης εγγραφής του σήματος και μπορεί να ανανεώνεται για περιόδους 10 χρόνων έκαστη.

Το αρμόδιο Τμήμα Εμπορικών Σημάτων του Εφόρου Εταιρειών, οφείλει να ενημερώνει γραπτώς 6 μήνες πριν την λήξη προστασίας του σήματος τους ιδιοκτήτες ώστε εαν το επιθυμούν να προχωρoύν με την καταβολή των τελών ανανέωσης.

Γι ‘ αυτό και είναι σημαντικό κάθε ιδιοκτήτης να βεβαιώνεται πως τα στοιχεία επικοινωνίας (δηλαδή η διεύθυνσή του) που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων είναι τα ορθά.

Εαν για οποιοδήποτε λόγο ο ιδιοκτήτης ενός σήματος δεν έλαβε την σχετική ειδοποίηση από τις αρχές ή δεν γνώριζε πότε λήγει η προστασία του σήματός του, δεν σημαίνει ότι διαφοροποιείται η κατάσταση καθώς κάθε ιδιοκτήτης έχει την αποκλειστική ευθύνη να γνωρίζει τα δεδομένα και να προνοεί για την ανανέωση του Σήματός του όποτε πρέπει.

Το κόστος ανανέωσης είναι 75 ΕΥΡ και τα σχετικά χαρτόσημα 21 ΕΥΡ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

  • Το σήμα μπορεί να ανανεωθεί 6 μήνες πριν και 6 μήνες μετά την ημερομηνία προστασίας του Στην περίπτωση καθυστέρησης , ενδέχεται να υπάρχουν επιπρόσθετα τέλη.
  • Η εν λόγω ειδοποίηση του Εφόρου δεν έχει σχέση με άλλες επιστολές που αποστέλλονται από εταιρείες που καλούν τους ενδιαφερόμενους να καταβάλουν ποσά για την εγγραφή των σημάτων τους σε διάφορα ιδιωτικά μητρώα.

Σε περίπτωση που θέλετε να σας βοηθήσουμε, στείλτε μας email στο info@ipcyprus.com με τον αριθμό του σήματός σας για να επανέλθουμε με την προσφορά μας.

Related Posts