Η Κύπρος υιοθετεί νέα νομοθεσία για Εμπορικά Σήματα

Στις 5 Ιουνίου 2020, η Κύπρος τροποποίησε το Κεφ.268 και ψήφισε την νέα νομοθεσία εμπορικών σημάτων. Η νέα νομοθεσία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 17 Ιουνίου 2020 και μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ.

Η ψήφιση του νέου Νόμου επιτεύχθηκε με τη στενή συνεργασία του αρμόδιου Ευρ. γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας (EUIPO) και την υλικοτεχνική υποστήριξη που προσέφερε στην Κύπρο.

Με βάση το τροποποιημένο Κεφάλαιο 268, ο νέος νόμος Εμπορικών Σημάτων, ανάμεσα στα άλλα (α) υιοθετεί πλήρως τις πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας 2015/2436 (β) εισαγάγει το σύστημα αίτησης πολλαπλών κλάσεων (γ) τερματίζει την υποχρέωση καταχώρησης Πληρεξουσίου και (δ) επιβάλλει νέα τέλη στις διαδικασίες.

Με βάση την νεα νομοθεσία , απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής ενός εμπορικού σήματος στην Κύπρο, επιβάλλονται χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των ενστάσεων, ακυρώσεων και διαγραφής , τερματίζοντας με αυτό τον τρόπο τις μέχρι σήμερα μακρόχρονες διαδικασίες.

Ταυτόχρονα με την νέα νομοθεσία προωθείται ένα νέο online σύστημα καταχώρησης αιτήσεων , το οποίο σχεδιάστηκε με την βοήθεια του EUIPO. Το διαδικτυακό σύστημα θα είναι σε πλήρη λειτουργία κατά τους προσεχείς μήνες.

 

Related Posts