Πώς να επιλέξω τις Κλάσεις για το Εμπορικό μου Σήμα;

Κάθε αίτηση ενός Εμπορικού Σήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που συνδέονται με το σήμα σας.

Η Ε.Ε. και η Κύπρος υιοθετούν το Σύστημα Ταξινόμησης προϊόντων/υπηρεσιών της Νίκαιας.

Με βάση την Ταξινόμηση αυτή, υπάρχουν συνολικά 45 κλάσεις στις οποίες εμπίπτουν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες.

Οι κλάσεις 1-34 είναι για τα προϊόντα και οι κλάσεις 35-45 υπηρεσίες.

Έτσι, για παράδειγμα, το προϊόν  “κινητό τηλέφωνο” εμπίπτει σε διαφορετική κλάση από την υπηρεσία “πωλήσεις κινητών τηλεφώνων”.

Πριν προχωρήσετε με τις επιλογές σας θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τα πιο κάτω:

  • Θέστε μεγαλόπνοους στόχους

Εσείς, ως επιχείρηση, είναι πιθανό να παρέχετε στην πραγματικότητα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες από όσα νομίζετε. Ακόμα κι αν γνωρίζετε με βεβαιότητα σε ποια αγορά δραστηριοποιείστε σήμερα, σκεφτείτε με ποιον τρόπο θα θέλατε να αναπτύξετε το σήμα σας μελλοντικά. Για παράδειγμα, εάν παράγετε σήμερα καραμέλες, μπορεί σε δύο ή πέντε χρόνια να θελήσετε να διαθέσετε στην αγορά περισσότερα προϊόντα (όπως π.χ. παγωτά).

  • Σκεφτείτε ρεαλιστικά.

Καίτοι είναι πράγματι δελεαστικό να διεκδικήσετε δικαιώματα επί πολλών και διαφορετικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, πρέπει πάντα να έχετε υπόψη εντούτοις ότι εάν δεν χρησιμοποιείτε το σήμα σας για όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία έχετε καταθέσει αίτηση, τότε το σήμα που έχετε καταχωρίσει θα είναι ευάλωτο σε επιθέσεις.

Περιορίζοντας την περιγραφή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας, περιορίζετε ταυτόχρονα τον κίνδυνο να έρθει το σήμα σας σε σύγκρουση με άλλα σήματα.

  • Συνυπολογίστε το κόστος

Για τα ευρωπαϊκά σήματα το αρχικό τέλος 850 ΕΥΡ καλύπτει την εγγραφή του σήματος σε 1 κλάση. Η δεύτερη κλάση επιβαρύνεται με επιπρόσθετα 50 ΕΥΡ και κάθε επιπρόσθετη κλάση με 150 ΕΥΡ.

Για τα κυπριακά σήματα κάθε αίτηση μπορεί να καλύπτει 1 κλάση μόνον. Επομένως για επιπρόσθετες κλάσεις θα πρέπει να καταχωρηθούν ξεχωριστές (νέες) αιτήσεις.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Μετά την κατάθεση της αίτησής σας δεν μπορείτε πλέον να κάνετε προσθήκες στις Κλάσεις σας. Επομένως, επιδείξτε προσοχή στην επιλογή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας.

Related Posts