Νίκη της Apple

Άρθρο του Μαρίνου Κλεάνθους με τίτλο “Νίκη της Apple: η διαρρύθμιση ενός καταστήματος μπορεί να αποτελεί εμπορικό σήμα”

Νίκη της Apple: Η διαρρύθμιση ενός καταστήματος μπορεί να αποτελεί εμπορικό σήμα!

Νέα δεδομένα και προοπτικές δίνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία η απεικόνιση ενός καταστήματος, υπό προϋποθέσεις μπορεί να προστατευθεί και να κατοχυρωθεί ως εμπορικό σήμα.

Πιο συγκεκριμένα, και με βάση τα περιστατικά της υπόθεσης Apple Inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt, Case C-421/13 (CJEU July 10, 2014) τo 2010, η εταιρεία Apple πέτυχε την εγγραφή ενός τρισδιάστατου εμπορικού σήματος στις ΗΠΑ, το οποίο απεικόνιζε τον διάκοσμο και την εσωτερική διαρρύθμιση των καταστημάτων της.

Το εμπορικό σήμα κάλυπτε υπηρεσίες λιανικού εμπορίου και είχε την ακόλουθη μορφή:
apple-1

Όταν το 2013, η εταιρεία αποφάσισε να επεκτείνει την προστασία του εμπορικού σήματος διεθνώς, προκειμένου να αποτρέψει το φαινόμενο τρίτων εταιρειών να εμφανίζουν τα καταστήματά τους με τρόπο που παρέπεμπε στα καταστήματα της Apple, βρήκε μπροστά της την άρνηση των Γερμανικών αρχών με το επιχείρημα ότι «η απεικόνιση των χώρων που προορίζονται για την πώληση των προϊόντων επιχειρήσεως αποτελεί απλώς απεικόνιση ενός ουσιαστικού στοιχείου της εμπορικής δραστηριότητας της οικείας επιχειρήσεως.»

Επίσης, οι Γερμανικές αρχές θεωρούσαν πως ακόμη και αν ο καταναλωτής μπορεί να θεωρήσει τη διαρρύθμιση ενός τέτοιου χώρου ως ένδειξη της αξίας και της κατηγορίας τιμής των προϊόντων, δεν μπορεί, πάντως, να θεωρήσει μια τέτοια διαρρύθμιση ως ένδειξη της προελεύσεως των προϊόντων αυτών. Η Apple διαφώνησε με τα πιο πάνω, λέγοντας πως «η εν λόγω απεικόνιση αποτελεί τη χαρακτηριστική διαρρύθμιση και παρουσίαση ενός καταστήματος λιανικής πωλήσεως της εταιρείας» και επομένως πληρούσε τις προϋποθέσεις κατοχύρωσής της ως εμπορικό σήμα. Γι’ αυτό και προσέφυγε στην γερμανική δικαιοσύνη.

Οι γερμανοί δικαστές, θεώρησαν ότι η υπόθεση εγείρει πολλά και σημαντικά ζητήματα σχετικά με το δίκαιο των εμπορικών σημάτων και για τον λόγο αυτό αποφάσισαν να αναστείλουν τη διαδικασία και να υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προδικαστικά ερωτήματα.

Η απάντηση που έλαβαν δικαιώνει τα επιχειρήματα της Apple, αφού η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου , κατέληξε πως «η απεικόνιση της διαρρύθμισης ενός χώρου πωλήσεων προϊόντων με ένα απλό σχέδιο, χωρίς μνεία μεγέθους και διαστάσεων, μπορεί να καταχωρηθεί ως εμπορικό σήμα για υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με τα προϊόντα αυτά αλλά δεν αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της διαθέσεως των εν λόγω προϊόντων προς πώληση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ικανή να διακρίνει τις υπηρεσίες του αιτούντος την καταχώριση από εκείνες άλλων επιχειρήσεων».
Η πιο πάνω απόφαση ουσιαστικά επεκτείνει τα όρια και τις δυνατότητες ενός εμπορικού σήματος, αφού για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό δίκαιο , ένα απλό σχέδιο διαρρύθμισης και διακόσμησης ενός χώρου, προστατεύεται κάτω από το δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς μπορεί να αποτελεί εμπορικό σήμα.

Επομένως, απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία ίδιου, παρόμοιου ή παραπλανητικά όμοιου σχεδίου διαρρύθμισης από τρίτους.
Η εξέλιξη αυτή δίδει ακόμη περισσότερες δυνατότητες και δικαιώματα σε όσους ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, αλλά και το franchise αφού από τη μια τους δίδεται η δυνατότητα να προστατεύσουν πληρέστερα τις επιχειρήσεις και το brand τους, και από την άλλη μπορούν να βρουν περισσότερους τρόπους αξιοποίησης του IP Box: των φορολογικών κινήτρων που δίνει η Κύπρος σε κάθε κέρδος προέρχεται από την χρήση και εκμετάλλευση των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η IP CYPRUS είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών για κάθε θέμα αφορά την προστασία και ανάπτυξη των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων στην Κύπρο, στην Ε.Ε. και διεθνώς. Για πιο πολλές πληροφορίες: www.ipcyprus.com
apple-2

Related Posts