Εμπορική επωνυμία ή εμπορικό σήμα;

Πολύ συχνά αρκετοί συγχύζουν τις έννοιες της εμπορικής επωνυμίας και του εμπορικού σήματος.
Επίσης, αρκετοί θεωρούν λανθασμένα ότι η εγγραφή μιας εμπορικής επωνυμίας, τους δίδει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που πηγάζουν από το όνομα ή το λογότυπο της επιχείρησής τους.

Στην πράξη, η κατοχύρωση μιας εμπορικής επωνυμίας ή του ονόματος μιας εταιρείας δεν δίδει οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας. Μόνο ένα εμπορικό σήμα παρέχει αυτού του είδους την προστασία.

Πιο συγκεκριμένα, η εγγραφή μιας εμπορικής επωνυμίας ή του ονόματος μιας εταιρείας δεν επιτρέπει άλλα πρόσωπα από το να κατοχυρώσουν την ίδια επωνυμία ή το ίδιο όνομα εταιρείας. Εάν όμως κάποιος ενδιαφέρεται να σταματήσει άλλα πρόσωπα από το να χρησιμοποιούν το ίδιο ή παρόμοιο σήμα με το δικό του, η εγγραφή μιας εμπορικής επωνυμίας ή του ονόματος μιας εταιρείας από μόνη της δεν μπορεί να αποτελεί βάση για οποιαδήποτε ένσταση ούτε και δίδει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, η λειτουργία μιας ιστοσελίδας (domain name) δεν δίδει οποιαδήποτε δικαιώματα και δεν μπορεί να αποτελεί λόγο ένστασης ή απαγόρευσης κάποιου τρίτου να χρησιμοποιεί το όνομα της ιστοσελίδας ως εμπορικό σήμα, καθώς αυτό που χρειάζεται είναι η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος και μόνον.

Εμπορικό σήμα (Trademark)
Εαν επιθυμείς να έχεις το μονοπώλιο της ονομασίας του προϊόντος σου ή της υπηρεσίας σου θα πρέπει να κατοχυρώσεις εμπορικό σήμα. Το σήμα μπορεί να αποτελείται από λέξεις ή να είναι λογότυπο ή συνδυασμός (λέξης και λογότυπο). Η εγγραφή ενός εμπορικού σήματος βοηθά στο διακρίνονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα προϊόντα / υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων. Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος, δίδει συγκεκριμένα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και αποτρέπει τρίτους από το να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε ίδιο ή όμοιο σήμα με το εγγεγραμμένο.

Όνομα εταιρείας (Company name)
Δεν είναι δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας. Συνήθως περιέχει την κατάληξη LIMITED ή PLC . Εάν επιθυμείτε να ασκείτε εμπόριο με άλλο όνομα από το όνομα της εταιρείας σας, μπορείτε να κατοχυρώσετε εμπορική επωνυμία.Μπορεί να λειτουργείτε μια εταιρεία με ένα πρωτότυπο όνομα όμως εαν το όνομα αυτό δεν κατοχυρωθεί ως εμπορικό σήμα είναι ελεύθερο για χρήση από οποιονδήποτε. Η κατορύχωρηση ενός ονόματος εταιρείας αποτρέπει τρίτους να γράψουν εταιρεία με το ίδιο όνομα. Όμως δεν αποτρέπει τρίτους να κυκλοφορήσουν προϊόντα / υπηρεσίες με το όνομα της εταιρείας.

Εμπορική επωνυμία (Business name)
Δεν είναι δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκεί εμπόριο με όνομα άλλο από το δικό του και δεν έχει εταιρεία θα πρέπει να γράψει εμπορική επωνυμία. Συνήθως η εμπορική επωνυμία έχει τα αρχικά του ονόματος του ιδιοκτήτη. Η εμπορική επωνυμία εμφανίζεται σε αποδείξεις , λογαριασμούς και έγγραφα που έχουν σχέση με την εμπορική δράση του ιδιοκτήτη του όμως επειδή δεν αποτελεί εμπορικό σήμα δεν δίνει αποκλειστικά ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Παραδείγματα:
ALFA LIMITED μπορεί να είναι το όνομα μιας εταιρείας
ALFA BEER μπορεί να κατοχυρωθεί ως εμπορικό σήμα
A.D ALFA DRINKS μπορεί να εγγραφεί ως εμπορική επωνυμία.

Διαβάστε επίσης:
1. Πέντε λόγοι για να προστατέψεις το σήμα σου
2. Κάθε εταιρεία έχει πνευματικά δικαιώματα. Εσυ πώς κατοχυρώνεις τα δικά σου;

Related Posts