Η Κύπρος ενθαρρύνει την καινοτομία

Συνέντευξη του Μαρίνου στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” αναφορικά με το τι είναι καινοτομία , πώς κατοχυρώνεται και τι κίνητρα δίδει η Κύπρος για τις επιχειρήσεις που απασχολούνται με τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα.

Related Posts