Για τα Ευρωπαϊκά Εμπορικά Σήματα που καταχωρήθηκαν πριν τις 22 Ιουνίου 2012

Το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα προστασίας εμπορικών σηματων και τι θα πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

Εν όψει του γεγονότος ότι το νέο Ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας εμπορικών σημάτων αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις 23 Μαρτίου 2016, οι κάτοχοι εμπορικών σημάτων έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν τα αρχεία τους και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατέψουν τα δικαιώματά τους.

Μια από τις κυριότερες αλλαγές που προβλέπονται, αφορά τα εμπορικά σήματα που καταχωρήθηκαν πριν τις 22 Ιουνίου 2012 και στην αίτησή τους περιέλαβαν τις επικεφαλίδες των κλάσεων με στόχο να καλύπτουν όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες της κλάσης αυτής. Για αυτά τα σήματα, δίδεται περίοδος 6 μηνών προκειμένου να δηλώσουν ξεκάθαρα τα προϊόντα / υπηρεσίες επιθυμούν να καλύπτουν με το εμπορικό τους σήμα, διαφορετικά η αίτησή τους θα θεωρηθεί ότι καλύπτει μόνο τα συγκεκριμένα προϊόντα / υπηρεσίες που αναφέρονται στην επικεφαλίδα της κλάσης και μόνον.

Με άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια αυτού της περιόδου (23 Μαρτίου – 23 Σεπτεμβρίου 2016) , οι ιδιοκτήτες των ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων, έχουν την μοναδική δυνατότητα να αξιολογήσουν τα προϊόντα / υπηρεσίες που καλύπτουν τα σήματά τους και να προβούν στα δέοντα για την καλύτερη προστασία τους.

Είναι, επίσης, μια καλή περιόδος να μελετήσουν το περιεχόμενο και το αντικείμενο της προστασίας κάθε εμπορικού τους σήματος προκειμένου να δουν κατά πόσο οι υφιστάμενες αιτήσεις τους καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Επιπρόσθετα, έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν κάθε εμπορικό σήμα που υπόκειται σε διαδικασίες ένστασης , ώστε να προβούν στις αλλαγές που πρέπει.

Η ομάδα μας μπορεί να σας δώσει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τα θέματα αυτά και να σας παράσχει τις συμβουλές που πρέπει προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συνεχίζουν να απολαμβάνουν την προστασία που επιθυμούν στο νέο, αυτό περιβάλλον.

Για πιο πολλές πληροφορίες, μπορείτε να μας στείλετε email στο info@ipcyprus.com

Related Posts