Πως εφαρμόζονται τα διανοητικά δικαιώματα στην Κύπρο

Στο περιβάλλον της παγκόσμιας οικονομικής επικοινωνίας και δράσης που ζούμε, η εκμετάλλευση των προϊόντων και των υπηρεσιών ανάμεσα σε χώρες και γεωγραφικές περιοχές αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Επομένως, η προστασία και κατοχύρωση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων τόσο στις διόδους εισόδου, όσο και στις διόδους εξόδου από τη χώρα (αεροδρόμια, λιμάνια, σημεία ελέγχου) αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τους ιδιοκτήτες για την εφαρμογή των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.

Η Κύπρος, ως χώρα μέλος της Ε.Ε. αλλά και ως μέλος των σημαντικότερων Διεθνών Συμφωνιών διανοητικών δικαιωμάτων, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για κάθε θέμα αφορά την ανάπτυξη και προστασία των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων.

Το Τελωνείο, σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές συνεργάζονται στενά και αποτελεσματικά, προκειμένου κάθε επηρεαζόμενος να έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία να τερματίσει κάθε παράνομη και μη εγκεκριμένη χ ρήση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων του.

Το νομικό και διαδικαστικό περιβάλλον της Κύπρου σήμερα παρέχει ασφάλεια και πλήρη προστασία στους ιδιοκτήτες των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η ομάδα μας, έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να σας παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και καθοδήγηση, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική και άμεση προστασία των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Διαβάστε ΕΔΩ την πιο πρόσφατη Έκθεση Τελωνείων της ΕΕ αναφορικά με την εφαρμογή των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων.

Related Posts