Τα Ευρωπαϊκά Εμπορικά Σήματα αλλάζουν!

Στις 15 Δεκεμβρίου 2015, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε μια σειρά από τροποποιήσεις και αλλαγές που διέπουν το ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα. Οι αλλαγές αυτές, εκσυγχρονίζουν τον Κανονισμό Ευρωπαϊκών Εμπορικών Σημάτων και θα οδηγήσουν σε μια νέα Οδηγία Εμπορικών Σημάτων.

Οι αλλαγές αποσκοπούν να αυξήσουν την νομική βεβαιότητα και ευκρίνεια όσων επιχειρήσεων αποσκοπούν στην προστασία των σημάτων τους στην Ε.Ε.. Επίσης οι τροποποιήσεις θα φέρουν συγκλίσεις των εθνικών νομοθεσιών και πρακτικών και θα γεφυρώσουν τα οποιαδήποτε προβλήματα υπήρχαν μεταξύ των εθνικών γραφείων και των ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων.

Η Κύπρος, ως χώρα μέλος της Ε.Ε και μέλος της συζήτησης που διεξήχθη για τις αλλαγές αυτές, καλωσορίζει τις τροποποιήσεις καθώς εν τέλει θα οδηγήσουν σε μια πιο σταθερή, οικονομική και άμεση διαδικασία για κάθε θέμα αφορά τα ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα.

Πατήστε ΕΔΩ για τις πιο συνήθεις ερωτήσεις των αλλαγών.

Τι είναι τα ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα και πώς κατοχυρώνονται;

Related Posts