Πώς να κατοχυρώσω την ιδέα μου στην Κύπρο;

Το πιο σύνηθες ερώτημα που μας τίθεται είναι «πώς κατοχυρώνεται μια ιδέα;»
Και πράγματι: όλα ξεκινούν τη στιγμή που κάποιος έχει μια ιδέα και προσπαθεί να βρει τρόπους για να την υλοποιήσει. Χρειάζεται , όμως, προσοχή διότι ανάλογα από το τις κινήσεις και ενέργειές του , μπορεί είτε να καταστρέψει την ιδέα του (αφήνοντάς την εκτεθειμένη και απροστάτευτη), είτε να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την κατοχύρωση και ανάπτυξή της.

Ο βασικός κανόνας είναι πως «καμία ιδέα δεν μπορεί να είναι μονοπώλιο κανενός» και άρα , όσο μια ιδέα παραμένει γενική και αόριστη δεν μπορεί να τύχει προστασίας. Αυτό, όμως, που κατοχυρώνεται είναι η έκφραση μιας ιδέας. Όταν, δηλαδή, μια ιδέα παύει να είναι γενική και αφηρημένη και αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να γίνει είναι να εξακριβωθεί είναι το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή έκφραση της ιδέας: δηλαδή το τι έργο ή εφεύρεση είναι. Πρόκειται για μια επιχειρηματική ιδέα που μπορεί να αποτελεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα); Είναι ένα εμπορικό σήμα; Είναι βιομηχανικό σχέδιο; Αφορά ένα έργο που υπάγεται στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας;
Σημειώστε ότι μια επιχειρηματική ιδέα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα δικαιώματα που θα πρέπει να κατοχυρωθούν.

Το δεύτερο βήμα αφορά τη γεωγραφική προστασία που ζητά κάθε ενδιαφερόμενος.( Θέλει προστασία μόνο στην Κύπρο; Επιθυμεί κατοχύρωση στην Ε.Ε.; Η απόφαση εξαρτάται καθαρά από το επιχειρηματικό πλάνο και τα σχέδια του κάθε ενδιαφερόμενου).

Το τρίτο βήμα που θα πρέπει να προσέξει κάθε άτομο που έχει μια «ιδέα» και θέλει να την κατοχυρώσει καλύπτει κάθε θέμα που έχει σχέση με τις επαφές, τη συνεργασία και την επικοινωνία που γίνεται με τρίτα μέρη για ζητήματα που έχουν σχέση με την ιδέα του. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να διαφυλάξει τα συμφέροντά του , οφείλει να παίρνει όλα τα δέοντα μέτρα και να αποτρέπει κάθε τρίτο με τον οποίο συνεργάζεται ή/και ανταλλάζει σκέψεις για την ιδέα του , από το να του κλέψει τα πνευματικά του δικαιώματα.

Η ομάδα μας, σε συνεργασία με το διεθνές δίκτυο συνεργατών μας, μπορεί να σας βοηθήσουμε για κάθε θέμα αφορά την κατοχύρωση και ανάπτυξη των πνευματικών και διανοητικών σας δικαιωμάτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Όπως λέμε πολύ τακτικά «η κατοχύρωση των πνευματικών και διανοητικών σας δικαιωμάτων είναι επένδυση. Τα κόστα είναι χαμηλά και η προστασία που εξασφαλίζεται είναι πλήρης»

Για πιο πολλές πληροφορίες: info@ipcyprus.com

Related Posts