Πώς κατοχυρώνεται ένα εμπορικό σήμα στην Κύπρο και στην Ε.Ε;

Εάν επιθυμείς να αποτρέψεις τρίτα πρόσωπα να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται το όνομα της εταιρείας ή του προϊόντος σου, τότε θα πρέπει να βεβαιωθείς ότι έχεις κατοχυρώσει το όνομα ή το λογότυπο του προϊόντος και της υπηρεσίας σου ως εμπορικό σήμα.
Ακολουθούν τα πιο σημαντικά βήματα που θα πρέπει να υπολογίσεις κατά τη διαδικασία προστασίας του εμπορικού σου σήματος στην Κύπρο και στην Ε.Ε.:

1. Κάνε έρευνα στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων
Πριν προχωρήσεις με την αίτηση εγγραφής του σήματός σου, καλό θα ήταν να προβείς σε έρευνα στο Μητρώο προκειμένου να βεβαιωθείς ότι δεν υπάρχει άλλο ίδιο ή παρόμοιο εμπορικό σήμα με το δικό σου στην Κύπρο ή στην Ε.Ε. Η ομάδα μας είναι στη διάθεσή σας να σας καθοδηγήσει στο θέμα και με τον τρόπο αυτό να αποφύγετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητα έξοδα μπορεί να προκύψουν στην πορεία.

2. Καταλήξετε στην κλάση / κλάσεις του σήματός σας
Το Σύστημα κατηγοριοποίησης της Νίκαιας χρησιμοποιείται στις αιτήσεις εμπορικών σημάτων προκειμένου να συνδέσει συγκεκριμένα προϊόντα / υπηρεσίες με συγκεκριμένα σήματα.
Με τον τρόπο αυτό, κάθε εμπορικό σήμα ταυτίζεται με συγκεκριμένες υπηρεσίες ή προϊόντα και έτσι οικοδομείται ο διακριτός του χαρακτήρας. Στην Κύπρο κάθε εμπορικό σήμα καλύπτει μόνο μια κλάση, ενώ στην Ε.Ε. κάθε αίτηση καλύπτει μέχρι και 3 κλάσεις.

3. Καθόρισε τον ιδιοκτήτη του σήματος.
Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να ανήκει σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την εθνικότητά του.
Σε περίπτωση μιας ομάδας εταιρειών ή ομάδας φυσικών προσώπων, είναι πολύ σημαντικό από την αρχή να συμπληρωθούν τα σωστά στοιχεία του ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα χρειαστούν νέες αιτήσεις και επιπρόσθετο κόστος για την αλλαγή των στοιχείων του νέου ιδιοκτήτη.

4. Κατοχύρωσε το εμπορικό σου σήμα
Όσο πιο ενωρίς καταθέσεις την αίτηση εγγραφής, τόσο πιο καλά για το εμπορικό σου σήμα.
Κάθε αίτηση χρειάζεται 7-9 μήνες για ολοκληρωθεί στην Κύπρο και στην Ε.Ε.
Η προστασία ξεκινά από την ημερομηνία της αίτησης.

5. Σημαντικό στοιχείο για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς
Στην περίπτωση κατά την οποία μια εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς, θα πρέπει να γνωρίζει ότι το εμπορικό της σήμα είναι κατοχυρωμένο μόνο στις χώρες στις οποίες αιτήθηκε προστασία. Σημειώστε ότι μια εθνική αίτηση (στην Κύπρο) μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη διεθνή προστασία του σήματος, με βάση το σύστημα της Μαδρίτης. Η ομάδα μας μπορεί να σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία , προκειμένου να πετύχετε την άμεση προστασία του σήματός σας στις χώρες που σας ενδιαφέρουν.

Related Posts