Πλυντήριο καινοτομίας!

Πως η Κύπρος θα μπορούσε να είναι επιχειρηματικό κέντρο στη Μέση Ανατολή

Σήμερα, σε αυτό το τεταμένο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, η Κύπρος έχει τη δυνατότητα και την προοπτική να διαδραματίσει τον ρόλο ενός κέντρου επιχειρηματικής δράσης, ανάπτυξης και καινοτομίας για όλη την ασταθή περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Μπορεί , δηλαδή, να είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για επιχειρήσεις και εταιρείες των γειτονικών μας χωρών που επιθυμούν για διάφορους λόγους να αποκτήσουν μια δεύτερη βάση. Μια βάση που να είναι μεν εκτός της χώρας τους, αλλά να παραμένει εντός της περιοχής τους.

Η κουλτούρα συνεργασίας, η ασφάλεια, το μεσογειακό κλίμα και η πολιτική σταθερότητα είναι μερικά από τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος. Το πιο ελκυστικό, όμως, δεδομένο που έχει η Κύπρος σήμερα και μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα από κάθε επιχείρηση ασχολείται με την καινοτομία, την τεχνολογία και τα νέα επιχειρηματικά προϊόντα είναι το φορολογικό καθεστώς των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα το IP Box, όπως είναι γνωστό, προβλέπει μέχρι και 80% φοροαπαλλαγή για κάθε κυπριακή εταιρεία εκμεταλλεύεται τα πνευματικά της δικαιώματα. Αυτή η φοροαπαλλαγή σε συνδυασμό με τον πολύ χαμηλό εταιρικό φόρο (της τάξης του 12,5%) κατατάσσουν την Κύπρο ως ιδανικό προορισμό για κάθε επενδυτή.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ε.Ε και έχει μακρά ιστορία εμπορικής και πολιτικής συνεργασίας με όλες της χώρες της Μέσης Ανατολής, έχουν ως αποτέλεσμα να την κατατάσσουν ως τον πιο εξαιρετικό τελικό προορισμό για κάθε επιχείρηση ασχολείται με υπηρεσίες και προϊόντα καινοτομίας.

Υπάρχει, όμως, ακόμη κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό: η μεταφορά γνώσης και η συνεργασία επιχειρηματικών startups γειτονικών κρατών στην Κύπρο προκειμένου να επανεξάγονται στις γύρω χώρες, μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα είδος… άτυπου “πλυντηρίου καινοτομίας” και με τον τρόπο αυτό χώρες που μέχρι σήμερα αποφεύγουν τη άμεση συνεργασία και την εμπορική επικοινωνία , να το κάνουν εμμέσως μέσω της Κύπρου!

Έτσι, με τον τρόπο αυτό η Κύπρος να καταστεί γέφυρα δημιουργικής επιχειρηματικής και εμπορικής επικοινωνίας των γειτονικών λαών! Μια γέφυρα διαλόγου και ειρήνης!

Για πιο πολλές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων και γιατί αξίζει να επενδύσετε σε αυτό: info@ipcyprus.com

Related Posts