Εκδήλωση Καινοτομίας Start-up

Η Μαρία Ιωαννίδη και Μαρίνος Κλεάνθους, συνέταιροι στο Δικηγορικό μας γραφείο, συμμετείχαν στο πρώτο στο είδος του “Invest Cyprus Start-Up Demo Day”.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA), που είναι ο οργανισμός προσέλκυσης επενδύσεων στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της πρωτοποριακής αυτής εκδήλωσης, 13 κυπριακά start-ups παρουσίασαν ενώπιον ξένων επενδυτών τις καινοτόμες νεοφυείς τους ιδέες.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τα φορολογικά κίνητρα της Κύπρου για τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα που σε συνδυασμό με τον χαμηλό εταιρικό φόρο, κατατάσσουν τον τόπο μας ως ένα πολύ ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Related Posts