Η ομάδα του IP Cyprus στο Διεθνές Συνέδριο IIPLA

Κατά τη διάρκεια 5-6 Ιανουαρίου 2015, αντιπροσωπεία του IP Cyprus συμμετείχε στο Ετήσιο Συνέδριο του IIPLA (Παγκόσμια Οργάνωση Δικηγόρων Διανοητικής Ιδιοκτησίας)

Το Συνέδριο είχε ως γενικό θέμα “Επιταχύνοντας τη διεθνή συνεργασία για τα πνευματικά δικαιώματᔨκαι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν διάφορες σκέψεις και συμβουλές σε μια σειρά από πρακτικά ζητήματα και προκλήσεις του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, οι συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την μεταβίβαση δικαιωμάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τεχνολογίας, για τις σημαντικές πρόνοιες που θα πρέπει να υπάρχουν στις συμφωνίες για άδεια χρήσης λογισμικού, για τις παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νομικά ζητήματα για θέματα σύστασης εταιρειών που απασχολούνται με τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα και για τις προοπτικές κατοχύρωσης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των επιχειρήσεων ενέργειας και φυσικού αερίου.

Η εταιρεία μας είναι η μοναδική Κυπριακή εταιρεία που είναι μέλος του IIPLA.
Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη συμμετοχή σε αυτού του επιπέδου και διεθνούς κύρους συνέδρια , προκειμένου να είμαστε σε θέση να ενισχύουμε το κυπριακό πνεύμα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας πληροφορόντας τους φίλους και πελάτες μας με κάθε εξέλιξη του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας.

Related Posts