Η Μαρία Ιωαννίδη επιλέχθηκε ως Μέλος Επιτροπής του ΙΝΤΑ

Η συνέταιρος του γραφείου μας Μαρία Ιωαννίδη, επιλέχθηκε ως μέλος της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορικών Σημάτων (ΙΝΤΑ) που ασχολείται με τις Πρακτικές των Γραφείων Εμπορικών Σημάτων, για την περίοδο 2018-2019.

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από 10 υποεπιτροπές που επικεντρώνονται στην προώθηση των σχέσεων με τα γραφεία εμπορικών σημάτων της Αφρικής, της Ασίας, του Καναδά, της Κίνας, των χωρών μελών της Ε.Ε., της Ινδίας, της Λατινικής Αμερικής, της Ε.Ε. και των ΗΠΑ.

Η Επιτροπή αξιολογεί τις πρακτικές των γραφείων εμπορικών σημάτων, τις διαδικασίες, τη λειτουργία και τους κανονισμούς σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και αναπτύσει ή προτείνει πολιτικές για ενίσχυση αυτών των διαδικασιών. Επίσης η Επιτροπή αξιολογεί τις εξελίξεις των γραφείων των εμπορικών σημάτων σε διάφορες χώρες και αναλύει και προωθεί διάφορες συστάσεις στο Συμβούλιο του ΙΝΤΑ.

Related Posts