Η ευκαιρία σου κτυπά την πόρτα. Θα την αγνοήσεις;

Εξαιρετικά είναι τα νέα για οποιονδήποτε επιθυμεί να επενδύσει στην Κύπρο στον τομέα των πνευματικών και διανοητικών δικαιωμάτων, στην καινοτομία και στα startups!

Πέρα από τις πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις που προέβλεπε το IP Box, το οποίο ανάμεσα στα άλλα προέβλεπε εξαίρεση από το φόρο ποσοστού 80% για κάθε εισόδημα προέρχεται από τα δικαιώματα των πνευματικών δικαιωμάτων που ανήκουν σε κυπριακές εταιρείες, ο νέος νόμος Ν. 115(Ι)/2014 προνοεί ότι οι δαπάνες που διενεργούνται από πρόσωπο για αγορά μετοχών σε καινοτόμο επιχείρηση εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου αυτού.

Είναι γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για κάθε εταιρεία ασχολείται με την καινοτομία, την τεχνολογία και τα διανοητικά δικαιώματα.

Αρκεί οι ενδιαφερόμενοι να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται!

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, στείλτε μας ένα email στο info@ipcyprus.com

Related Posts