Παρουσίαση στο SCIENT

Παραμένουμε προσηλωμένοι σε κάθε θέμα αφορά την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
Γι’ αυτό και στις 15 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του προγράμματος SCIENT, το IP CYPRUS παρουσίασε μια πολύ εμπνευσμένη ομιλία σε σχέση με τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το SCIENT είναι μια συνεργασία και πρωτοβουλία Ευρωπαϊκών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Επιχειρηματικών Συνεργασιών με στόχο να ενθαρρυνθεί και να ενδυναμωθεί το πνεύμα επιστημονικής επιχειρηματικότητας (SCIEnce + ENTrepreneuship). Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/1/2015 και θα διαρκέσει 3 χρόνια.

Μέσα από το SCIENT θα αναπτυχθεί το πρόγραμμα PhD STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) με στόχο φοιτητές και νεαροί επιστήμονες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες για καινούργιες επαγγελματικές πορείες.

Στα πλαίσια της παρουσίασής μας, οι συμμετέχοντες έμαθαν για τα πιο βασικά ζητήματα που σχετιζόνται με τον τρόπο διαχείρισης των πνευματικών και βιομηχανικών τους δικαιωμάτων.

Σκοπός:
Ο βασικός σκοπός του SCIENT είναι να μεταλαμπαδεύσει στους συμμετέχοντες διδακτορικούς -και όχι μόνον- φοιτητές και επιστήμονες , ζητήματα σε σχέση με τις επαγγελματικές τους επιλογές και πως πέρα από την ακαδημαϊκή καριέρα μπορούν να επενδύσουν στην εμπορική εκμετάλλευση των καινοτόμων τους ανακαλύψεων και ερευνών.

Για πιο πολλές πληροφορίες, πατήστε εδω: https://www.facebook.com/euscient/

Related Posts