Πλεονεκτήματα Copyright

Ο κάτοχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει το πρωτότυπο έργο του και εμποδίζει κάθε χρήση που γίνεται στα έργα του χωρίς την συγκατάθεσή του.

Σε περίπτωση παραβίασης του δικαιώματός του, κάθε κάτοχος του δικαιώματος
πνευματικής μπορεί να πάρει όλα τα νομικά μέτρα για να τερματίσει την κλοπή
της πνευματικής του ιδιοκτησίας και να διεκδικήσει οικονομικές αποζημιώσεις.

Επίσης,ο κάτοχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να

  • πωλήσει και να μεταβιβάσει το δικαίωμά του σε τρίτους
  • να δώσει άδεια χρήσης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σε τρίτους, αλλά να διατηρήσει την κυριότητα
  • εκμεταλλευτεί οικονομικά το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας με όποιο τρόπο ο ίδιος επιθυμεί.

Related Posts