Τώρα είναι ο καλύτερος χρόνος για επένδυση στα πνευματικά δικαιώματα

Η Κύπρος προσφέρεται ως βάση για κάθε ενδιαφέρομενο που επιθυμεί να προστατεύσει τα πνευματικά του δικαιώματα για μια σειρά από λόγους.

Οι πιο σημαντικοί είναι οι πιο κάτω:

  • Η Κύπρος είναι μέλος των πιο σημαντικών διεθνών οργανισμών και υιοθετεί πλήρως τις πιο βασικές και θεμελιώδεις αρχές προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει πλήρως το κοινοτικό κεκτημένο σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα.
  • Η Αστυνομία Κύπρου στελεχώνεται από καταρτισμένο προσωπικό ειδικό σε θέματα αντιμετώπισησης παραβιάσεων των πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Η Κύπρος προσφέρει το πιο ελκυστικό φορολογικό καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων στην Ε.Ε., που προνοεί 80% φοροαπαλλαγή για κάθε εισόδημα που προέρχεται από εκμετάλλευση των πνευματικών δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Related Posts