Η εγγραφή μιας κυπριακής εταιρείας βοηθά και τα πνευματικά σας δικαιώματα!

Το τελευταίο διάστημα, σημειώνεται αυξημένο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις του εξωτερικού να ιδρύσουν ή/και να εγγράψουν μια κυπριακή εταιρεία προκειμένου να είναι ο ιδιοκτήτης των πνευματικών και διανοητικών δικαιωμάτων. Το ενδιαφέρον αυτό εκπηγάζει κυρίως από την υιοθέτηση της φορολογικής ρύθμισης γνωστής και ως IP Box, που με λίγα λόγια προβλέπει τα πιο κάτω:

• 80% του παγκόσμιου εισοδήματος που προέρχεται από τα δικαιώματα των πνευματικών δικαιωμάτων που ανήκουν σε κυπριακές εταιρείες εξαιρείται από την φορολογία
• 80% του εισοδήματος που προέρχεται από τη διάθεση των πνευματικών δικαιωμάτων που ανήκουν σε κυπριακή εταιρεία, εξαιρείται από την φορολογία
• Οποιοδήποτε έξοδο γίνεται για την απόκτηση ή την ανάπτυξη πνευματικού δικαιώματος, μπορεί να έχει φορολογική έκπτωση για το χρόνο που έλαβε χώρα και τις αμέσως επόμενες 4 χρονιές.

Τα πλεονεκτήματα της Κύπρος ως επιχειρηματικό κέντρο, επιβεβαιώνονται όχι μόνο λόγω της υιοθέτησης του IP Box, αλλά και επειδή ο εταιρικός φόρος για μια εταιρεία είναι στο δελεαστικό συντελεστή του 12,5% και ένα εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας έχει ήδη εγκριθεί από την Κύπρο.

Οι ιδιοκτήτες πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Κύπρο ως τη βάση των επιχειρήσεών τους, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις φορολογικές αυτές ελαφρύνσεις.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, στείλτε μας ένα email στο info@ipcyprus.com

Related Posts