"Έχω μια πατέντα! Βοήθησέ με να την προστατέψω!"

Είναι , ίσως, μια από τις πιο γνωστές αναφορές που ακούμε.

Όσοι έχουν μια επιχειρηματική ιδέα, θεωρούν πως έχουν και πατέντα (ή μάλλον πιο σωστά “δίπλωμα ευρεσιτεχνίας”) και επομένως θέλουν να την κατοχυρώσουν.

Είναι όμως έτσι;

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να εξηγήσουμε πως τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα δεν κατοχυρώνουν γενικές ιδέες. Κατοχυρώνουν την έκφραση μιας ιδέας.Δηλαδή, στον συγκεκριμένο τρόπο που μια ιδέα εκδηλώνεται και δημιουργείται.

Για παράδειγμα, κανένας δεν μπορεί να έχει μονοπώλιο και αποκλειστικά δικαιώματα στην ιδέα μιας εφαρμογής στο κινητό, ούτε και να έχει την αποκλειστικότητα στη δημιουργία μιας επιχείρησης που ασχολείται με ένα κλάδο εμπορίου! Τα πνευματικά δικαιώματα δεν θέλουν να πνίξουν την επιχειρημάτικοτητα. Αντιθέτως! Μας επιτρέπουν να βλέπουμε τι κάνουν οι ανταγωνιστές μας και να εμπνεόμαστε από αυτούς! Αυτό που δεν μας επιτρέπουν ,όμως, είναι να κλέψουμε κάτι που δεν μας ανήκει και να το χρησιμοποιούμε χωρίς άδεια ως να είναι δικό μας.

Αφού γίνει κατανοητή η αρχή αυτή , το επόμενο βήμα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι πως  όποιος έχει μια καινοτόμα ιδέα, δεν σημαίνει ότι έχει και πατέντα! (:δίπλωμα ευρεσιτεχνίας!)

Τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα καλύπτουν μια σειρά από δικαιώματα όπως το copyright, τα βιομηχανικά σχέδια, τα εμπορικά σήματα αλλά και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Όλα αυά τα δικαιώματα υπάρχουν προκειμένου να παράσχουν προστασία σε νέες επιχειρηματικές ιδέες και με τον τρόπο αυτό να δώσουν μονοπώλιο στην συγκεκριμένη έκφραση μιας καινοτόμας ιδέας.

Άρα προσοχή στα πιο κάτω:

  • Όσοι σκέφονται να δημιουργήσουν κάτι καινούργιο δεν είναι αυτονόητο ότι αυτό το καινούργιο προστατεύεται ως “πατέντα”
  • Οι ιδέες ανήκουν σε όλους. Μονοπώλιο και δικαιώματα υπάρχουν στην έκφραση μιας ιδέας
  • Κάθε έκφραση μιας επιχειρηματικής ιδέας μπορεί να κατοχυρώνεται με μια σειρά από πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα. Ενδεχομένως να είναι “πατέντα” . Όμως ακόμη και μια επιχειρηματική ιδέα, δεν μπορεί να κατοχυρωθεί ως “πατέντα” , υπάρχουν άλλα δικαιώματα που δίδουν προστασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μας στείλετε email  στο info@ipcyprus.com

 

Διαβάστε επίσης:

Every business owns intellectual property. What do you own?

Trademark or Business Name?

FAQ: About all intellectual property rights

Related Posts