Βιομηχανικά Σχέδια στην Κύπρο

Η έκθεση που διοργανώνει αυτές τις μέρες ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Ελλάδας στην Αθήνα με τίτλο Greek design = Good Design αποτελεί ακόμη μια απόδειξη πως οι Έλληνες σε πείσμα της κρίσης συνεχίζουν να είναι ευρηματικοί και καινοτόμοι.

Το ζητούμενο, όμως, είναι να είναι και επιμελής και στην προστασία των ευρεσιτεχνιών και των σχεδίων τους.

Η ομάδα μας, μπορεί να παρέχει συμβουλές και να βοηθήσει κάθε ενδιαφερόμενο στην προστασία του βιομηχανικού ρυ σχεδίου (στα αγγλικά γνωστό και ως industrial design) στην Κύπρο, στην Ε.Ε. και διεθνώς.

Με την προστασία ενός βιομηχανικού σχεδίου, ο δημιουργός έχει αποκλειστικά δικαιώματα στο σχέδιό του και με τον τρόπο αυτό καταφέρνει να αποτρέπει άλλα μέρη να αναπαραγάγουν το σχέδιο του χωρίς την έγκρισή του και να κυκλοφορούν στην αγορά αντιγραφές του.

Παραδείγματα βιομηχανικού σχεδίου είναι τα έπιπλα, τα μπουκάλια και άλλα χρηστικά αντικείμενα, οι συσκευασίες, τα κοσμήματα κ.ά.

Η αμέλεια του δημιουργού να κατοχυρώσει ένα σχέδιό του, έχει ως αποτέλεσμα να αφήνει ελεύθερο το χώρο σε επίδοξους αντιγραφείς να αντιγράψουν το σχέδιο και να βγάλουν στην αγορά το δικό τους προϊόν, που είναι συχνά χαμηλότερης ποιότητας. Πέρα από τα άλλα ζητήματα που δημιουργούνται, οι αντιγραφείς καταφέρνουν να εισπράττουν τα κέρδη που δικαιούται ο δημιουργός.

Το κόστος εγγραφής και προστασίας ενός βιομηχανικού σχεδίου στην Κύπρο είναι χαμηλό και αποτελεί επένδυση καθώς κατοχυρώνει πλήρως κάθε δημιουργό και ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει στην αγορά λόγω του ξεχωριστού του σχεδίου.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες για το τι είναι τα βομηχανικά σχέδια και το πώς μπορείτε να τα κατοχυρώσετε στην Κύπρο και διεθνώς, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@ipcyprus.com

Related Posts

Leave a Reply