Κάθε εταιρεία έχει πνευματικά δικαιώματα. Εσύ πώς κατοχυρώνεις τα δικά σου;

Μια από τις πιο ασυνήθιστες ερωτήσεις που μπορεί να δεχτεί μια επιχείρηση είναι «Πώς κατοχυρώνετε τα πνευματικά σας δικαιώματα;»

Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ε.Ε και συμμετέχει στις πιο σημαντικές Διεθνείς Συμβάσεις για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι γεγονός ότι λόγω της έλλειψης ενημέρωσης, οι Κύπριοι επιχειρηματίες δεν δίνουν σημασία στην κατοχύρωση των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

Νομίζουν πως «όλα θα είναι εντάξει» και πως «κανένας δεν μπορεί να κλέψει μια ιδέα!» Αυτή η προσέγγιση, όμως, μπορεί να είναι μοιραία.

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, τα πνευματικά (ή διανοητικά) δικαιώματα καλύπτουν κυρίως το copyright, τα εμπορικά σήματα, τα βιομηχανικά σχέδια και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας . Από τον Μάιο 2012 , η Κύπρος δίδει 80% φοροαπαλλαγή για κάθε εισόδημα προέρχεται από την χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι το πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς στην Ευρώπη.

Κάθε επιχείρηση έχει ένα όνομα και είναι πιθανόν να έχει και ένα λογότυπο. Το όνομα και το λογότυπο κάθε εταιρείας είναι το πιο σημαντικό της στοιχείο και γι’ αυτό θα πρέπει να προστατευθεί ως «εμπορικό σήμα». Σε περίπτωση που αυτό δεν κατοχυρωθεί, τότε είναι εκτεθειμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από οποιονδήποτε.

Τούτο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση ανάμεσα στο κοινό και –ανάμεσα στα άλλα- να δημιουργεί άμεση ή έμμεση οικονομική ζημιά σε μια επιχείρηση.

Η κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων είναι μια επένδυση: τα έξοδα είναι χαμηλά και η προστασία που παρέχεται είναι πολύ αξιόπιστη.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κατοχυρώσετε τα πνευματικά σας δικαιώματα ή να μάθετε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ.

Related Posts

Leave a Reply